هميشه به يادت باشه..
توسط : ronak_18
 

هميشه يادت باشه چيزي که امروز داري شايد آرزوي ديروزت بوده و بزرگترين آرزوي فردات. پس هميشه سعي کن قدر چيزي که امروز داري رو خوب بدوني!!!

 

يکشنبه 6/3/1386 - 14:49
پسندیدم 0
UserName