عاشقي را شرط اول....
توسط : ronak_18
عاشقي را شرط اول ناله وفرياد نيست تا کسي از جان شيرين نگذرد فرهاد نيست عاشقي مقدورهر عياش نيست غم کشيدن صنعت نقاش نيست
يکشنبه 6/3/1386 - 14:46
پسندیدم 0
UserName