راز خوشبختی........
توسط : mohpishanian

1.هرکس باید باور کند خوشبخت است.

2.خوشبختی به معنای نسبی وجود دارد.

3.خوشبختی درگرو ازدواج نیست.

4.ولی شاید با ازدواج عاقلانه خوشبختی رابیابید.

5.آرزوی خوشبختی برای دیگران خود نوعی خوشبختی است.

با توکل و اعتماد به بی همتای آفریننده. خوشبختی در چند قدمی شماست.......

باآرزوی خوشبختی برای توای یار تنهایی.

يکشنبه 6/3/1386 - 14:33
پسندیدم 0
UserName