زندگي...
توسط : ali_ 110
زندگي زيباست حتي اگر کور باشي
خوش آهنگ است حتي اگر کر باشي
مسحور کننده است حتي اگر فلج باشي
اما بي ارزش است اگرثانيه اي عاشق نباشي

 

يکشنبه 6/3/1386 - 13:20
پسندیدم 0
UserName