فرصت رو هیچ وقت از دست نده
توسط : سیدحسنی

فرصت رو هیچ وقت از دست نده  شاید دیگه نتونی جلوی غرور رو بگیری که همین غرور باعث سرخوردگی میشه اومدم بگم از دلم بله ای کاش میشد برگشت عقب ای کاش میشد اون فرصتو بدست بیارم ولی نه دیگه نمیشه باید به اینده فکر کرد تا دیگر فرصتی از دست ندهم به امید اینده فقط اینو یادت باشه توزندگی فرصتهایی پیش میاد که اگه غفلت کنی دیگه پیش نمی یاد

يکشنبه 6/3/1386 - 11:58
پسندیدم 0
UserName