باحکیمان
توسط : mostafagnt

 

حضرت آیت الله بهاءالدینی:

  اگردرمسیرحق واردشدی وحرکت کردی، درمسیر انبیاءحرکت کردی، آنوقت بازگفتی خدارانفهمیدم، مااز توقبول می کنیم.

يکشنبه 6/3/1386 - 11:14
پسندیدم 0
UserName