پیامبر اکرم(ص) : چهاردسته اندکه من درروز قیامت شفیع آنها هستم...
توسط : mostafagnt

پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) فرموده اند:

چهاردسته   اند که من درروز قیامت شفیع آنها هستم

1-  یاری دهنده اهل بیتم

2- برآورنده حاجات اهل بیتم

3- دوست دارنده اهل بیتم به قلب وزبان

4- دفاع کننده ازاهل بیتم بادست وعمل

ان شاءالله همگی ازدوستداران واقعی اهل بیت علیهم السلام باشیم.

يکشنبه 6/3/1386 - 10:49
پسندیدم 0
UserName