اگر خیلی ضعیف هستید خودتان رافربه کنید
توسط : پروازاخر

اگر خیلی ضعیف هستید خودتان را بدینوسیله فربه کنید

گرچه اغلب دوشیزگان و بانوان مقید هستند که لاغر شوند که از مد روز نیفتند و آنقدر به خود گرسنگی میدهند تا اینکه ویتامینهای بدنشان کاسته شده و خود را مستعد ابتلا به هر گونه امراض میکنند چنانچه عقیده شان بر این قرار گرفتکه مجددا فربه و قوی شوند به دستورات زیر عمل کنند :

اول - استفاده از مواد نشاسته ای و خوردن نان خامه ای روی غذای چرم

دوم - استعمال عطرهای موافق

سوم- خوردن غذاهایی که از آن خون صالح تولید میشود . از قبیل خوردن یونجه با شکر و مداومت به آن

چهارم - خوردن گوشت بره بریان کرده و حلیم و نخود ابگوشت . کبک و مرغ و گوشت بزغاله - شیر ماست دوغ تازه نانو انگور سفید ( انگو را روی غذاهای گوشتی چرب نخورند ناشتا میل کنند )

پنجم - استحمام یک روز در میان بدن را چاق و گوشت تازه میرویاند و رافع بلغم و صفرا هم میباشد و با معده خالی و پر حمام رفتن مضر هست

ششم - پنیر با مغز گردو بدن را فربه و پوست را لطیف و نرم و معده را تقویت مینماید

هفتم - برگ شنبلیله با ارد گندم و شکر و عسل جهت فربه ای بدن مفید هست

هشتم - انجیر کثیرالغذاتر از سایر میوه ها هست لطیف و فربه کننده بدن هست

 

يکشنبه 6/3/1386 - 10:20
پسندیدم 0
UserName