يادگار حسن و حسين عليهما السلام
 

على بن على هلالى از پدرش نقل مى كند كه بر رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) وارد شدم... رسول خدا خطاب به فاطمه فرمودند: اى فاطمه قسم به كسى كه مرابه حق مبعوث كرده همانا مهدى اين امت از (امام) حسن و (امام) حسين عليهما السلام است هنگامى كه دنيا هرج و مرج شود و فتنه ها آشكار گردد، راه ها مسدود شده و بعضى بعضى ديگر را غارت نمايند بزرگها به كوچكها رحم نكنند و كوچكها به بزرگها احترام نگذارند پس خداوند در اين هنگام مبعوث مى كند آن كسى را كه ريشه گمراهى ها رامى كند و دين را در آخر الزمان برپا مى دارد همچنانكه از ظلم پرشده باشد

 

يکشنبه 6/3/1386 - 9:52
پسندیدم 0
UserName