حديث قدسي 3
 

من شش چيز را در شش جاي قرار دادم ولي مردم آن را در شش جاي ديگر طلب مي كنند و هرگز به آن نمي رسند.

     من ثروت را در قناعت قرار دادم ولي مردم آنرا در كثرت مال دنبال مي كنند.

يکشنبه 6/3/1386 - 8:39
پسندیدم 0
UserName