آب دهان مسکنی قویتر از مورفین
دانشمندان فرانسوي دريافتند آب دهان انسان حاوي ماده‌اي است كه بهتر از مرفين درد را تسكين مي‌دهد.

به گزارش ايسنا، آب دهان انسان حاوي ماده‌اي به نام Opiorphin است كه حتي مقدار كم آن مي‌تواند واكنش‌هاي هيجاني و دردهاي جسماني را تسكين دهد.

پژوهشگران انستيتو پاستور پاريس در ابتدا با كشف نوعي ماده در آب دهان موش‌ها كه درد را تسكين مي‌داد، كنجكاو شدند تا چنين ماده‌اي را در آب دهان انسان نيز پيدا كنند. آنان اميدوارند كه به مدد اين ماده بتوانند به ساخت مسكن‌هاي طبيعي بسيار قوي دست يابند.

آزمايش‌هاي اوليه هم‌چنين نشان داده است كه Opiorphin احتمالا خاصيت ضد افسردگي داشته و در عين حال مي‌تواند ناتوانايي‌هاي جنسي را در افراد درمان كند. پژوهشگران در آب دهان موش نيز مقدار كمي Opiorphin پيدا كردند
يکشنبه 6/3/1386 - 8:27
پسندیدم 0
UserName