دوست آن است
توسط : حامد...
 

دوست آن است كه در نبودن انسان ، حق دوستي را رعايت كند .

يکشنبه 6/3/1386 - 8:8
پسندیدم 0
UserName