اعتماد به نفس
توسط : حامد...
 

اعتماد به نفس بالا ناشي از اين احساس است كه بر سرنوشت خود حاكم هستيد.

يکشنبه 6/3/1386 - 8:6
پسندیدم 0
UserName