ديابت و کاهش وزن


متخصصين عقيده دارند که مصرف پروتئين کافي در رژيم روزانه غذايي که در برخي موارد از اين امر به نام استفاده از رژيم هاي غذايي پر پروتئين نيز ياد مي شود ممکن است راه حل مناسبي براي در امان نگه داشتن نوع بشر از خطر بروز ديابت و چاقي باشد.

تحقيقات نشان داده است که رژيم هاي غذايي مبتني بر مصرف چربي، قند و پروتئين به نسبت 30 30 در قياس با رژيم هاي مبتني بر 15:55:30 در پايداري ميزان گلوکوز در بدن و همين طور هم در افزايش حساسيت انسوليني و در تثبيت قند خون در بدن افراد عادي و همين طور هم در بدن افرادي که از عارضه ديابت نوع دو رنج مي برند موثر تر واقع شده است.

محققين به اين نتيجه رسيده اند که رژيم هاي سرشار از پروتئين براي کساني که قصد رسيدن به لاغري پايدار و واقعي را داشته باشند نيز موثر بوده است. اصل در رژيم هاي لاغري بر آب کردن چربي ها و نگه داشتن بافت عضلاني خشک و خالص است. با مصرف پروتئين کافي در دوره هاي کات و در دوره هاي چربي سوزي مي توان بر شدت چربي سوزي در بدن افزود و از بافت عضلاني نيز در برابر پديده شوم کاتابوليسم به خوبي محافظت کرد.

برخي تحقيقات نشان داده است که با افزايش پروتئين مصرفي در طول روز اشتها براي خوردن غذاي را نيز تا حدود زيادي مي توان کنترل کرد. اين در حالي است که کم کردن و تعديل قند مصرفي در طول روز همواره با احساس گرسنگي شديد همراه بود و موجب مي شود تا فرد هميشه با ميل به غذا و با اشتها به خوردن مواد غذايي شيرين درگير باشد.

نتيجه

بدن آدمي براي رسيدن به رشد پايدار و براي تسريع ترميم مصدوميت ها نياز به دريافت مقادير کافي پروتئين در رژيم روزانه غذايي دارد. افراط در مصرف پروتئين در بين ورزشکاران رشته هاي قدرتي رايج بوده است و به تازگي عقيده باطلي مبني بر سمي بودن مصرف پروتئين کافي در رژيم روزانه غذايي نيز بر سر زبان ها افتاده است و برخي از ورزشکاران نيز با ايمان آوردن بر اين عقيده غلط، مصرف پروتئين در رژيم روزانه غذايي خود را تا مرز نگران کننده اي کاهش داده اند.

در مصرف پروتئين و در مصرف هر ماده غذايي حد تعادل را رعايت کنيد و به اين مهم نيز توجه داشته باشيد که مقادير و دزهاي ذکر شده براي مصرف پروتئين که در کتاب ها آمده است براي کساني نوشته شده است که سنگين ترين کارشان بلند کردن ليوان چايي و فشار دادن کليدهاي صفحه کليد ماشين حساب و کامپيوتر است.

کساني که در طول روز با وزنه هاي بسيار سنگين تمرين کرده و تمرينات شان نيز از شدتن بسيار بالايي برخوردار است براي رسيدن به رشد و براي ترميم نسوج آسيب ديده بدن خود يقينا نيازمند مصرف مقادير زيادي از پروتئين در رژيم روزانه غذايي خود هستند.

البته ناگفته نماند که مصرف افراطي پروتئين تحت هيچ شرايطي توصيه نمي شود اما مصرف کافي اين ماده غذايي براي ورزشکاران قدرتي کار الزامي است.
يکشنبه 6/3/1386 - 8:6
پسندیدم 0
UserName