تنهايي جهنم است،
توسط : حامد...
 

 تنهايي جهنم است، اما با مطالعه، اين جهنم تبديل به بهشت مي شود.

يکشنبه 6/3/1386 - 8:5
پسندیدم 0
UserName