امام صادق (ع )
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع )

بر حضوردر مساجد مواظبت کنيد! چرا که مساجد، خانه های خداوند در زمين

است . کسی که باحالت طهارت وارد مسجد شود، خداوند او را از گناهانش

تطهير مي نمايد و نام وی رادر زمره زايرين خويش مي نويسد.

عليکم باتيان المساجد فانهابيوت الله فی الارض من اتاه مطهرا طهره الله من

ذنوبه و کتب من زواره

 ( وسائل الشيعه ، ج 1، ص 267)

يکشنبه 6/3/1386 - 8:3
پسندیدم 0
UserName