كسب آمادگي
توسط : حامد...
 

 

  كسب آمادگي براي دور شدن از شرايط  نامساعد به منظور پيشگيري از شكست ها باعث ايجاد اعتماد به نفس مي شود.

يکشنبه 6/3/1386 - 8:3
پسندیدم 0
UserName