امام رضا (ع )
توسط : حامد...
 

 

امام رضا (ع )

همانا امر شده است به وضو، تا آن که بنده پاک باشد، به هنگامی که مي ايستد

در مقابل خداوند جبار و همچنين وقت مناجات نمودن .

انما امر بالوضوء ليکون العبد طاهرااذا قام بين يدی الجبار و عند مناجاته ...

 ( عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 104 )

يکشنبه 6/3/1386 - 8:3
پسندیدم 0
UserName