امام صادق (ع )
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع )

 

در وقت پاکيزه نمودن اعضای خود با آب ، دل خويش را به پرهيزگاری و يقين

پاک گردان .

طهر قلبک بالتقوی و اليقين عندطهارة جوارحک بالماء

 ( بحار الانوار، ج ,80 ص 239 )

يکشنبه 6/3/1386 - 8:2
پسندیدم 0
UserName