زندگى از آن شماست
توسط : حامد...
 

 

زندگى از آن شماست; هديه اى است به شما و صفحه اى است گشوده فرارويتان تا هم چهره زيباى روحتان را در آن بخوانيد و بنگريد, و هم آن گونه كه خود مى خواهيد, آن را ترسيم كنيد و به ديگران هديه دهيد.

يکشنبه 6/3/1386 - 7:57
پسندیدم 0
UserName