بدترین
توسط : حامد...
 

 

بدترین مردم كسی است كه عیوب مردم را دنبال كند و عیوب خود را نبیند.

يکشنبه 6/3/1386 - 7:57
پسندیدم 0
UserName