كسی كه بتواند
توسط : حامد...
 

 

كسی كه بتواند غیبت برادر خود را رد كند و كوتاهی  ورزد ، گناه او هفتاد برابر شخص غیبت كننده است .

يکشنبه 6/3/1386 - 7:50
پسندیدم 0
UserName