امام باقر (ع )
توسط : حامد...
 

امام باقر (ع )

سحرگاه ، پيش از وضو، مسواک زدن از سنت اسلامی  است .

ان السواک فی السحر قبل الوضوء من السنة

 ( ميزان الحکمه ، ج 4،ص 596 )

يکشنبه 6/3/1386 - 7:49
پسندیدم 0
UserName