حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

امت مرا دست و پای نورانی باشد روز قيامت ، از آثار وضو که در دنيا

گرفته باشد.

أمتی الغر المحجلون من اثار الوضوء يوم القيامة

 ( شهاب الاخبار، ص 122)

يکشنبه 6/3/1386 - 7:46
پسندیدم 0
UserName