خدا زيباست
توسط : حامد...
 

خدا زيباست او كه همه ما، عاشقانه او را صدا مي كنيم و او به ماجواب مي دهد.

يکشنبه 6/3/1386 - 7:44
پسندیدم 0
UserName