بهترين دوست
توسط : حامد...
 

 

بهترين دوست تو آن کس است که گناه تو را فراموش کند و نيکي هاي تو را از ياد نبرد.

يکشنبه 6/3/1386 - 7:44
پسندیدم 0
UserName