حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

دستگيره هاي اسلام يک به يک شکسته مي شود، هرگاه يک دستگيره نابود شود

مردم به آنچه نزديک آن است چنگ مي زنند، اول آنها شکستن حکومت است

(حکومت اسلامی را از دست صاحب آن خارج مي کنند( و آخر آنها نماز

است (نماز را ترک مي کنند).

لتنقضن عری الاسلام عروة ، کلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتی تليها، فاولهن

نقض الحکم ، و اخرهن الصلاة

 ( اصول وافي ، ج 2، ص 72 )

يکشنبه 6/3/1386 - 7:43
پسندیدم 0
UserName