يتيم
توسط : حامد...
 

 

يتيم آن نيست كه پدرش مرده باشد ، بلكه آن است كه از علم و ادب بي بهره باشد .

يکشنبه 6/3/1386 - 7:42
پسندیدم 0
UserName