امام علی (ع )
توسط : حامد...
 

امام علی (ع )

آيا به پاسخ اهل دوزخ گوش فرانمي دهيد که وقتی از آنها می پرسند: "چه

چيز شما را گرفتار دوزخ ساخت ؟ مي گويند: ما از نمازگزاران نبوديم ".

ألا تسمعون الی جواب اهل النار حين سئلوا:"ما سلککم فی سقر؟ قالوا: لم

نک من المصلين "

 ( بحار الانوار، ج ,82 ص .224 نهج البلاغه ، خطبه 190 )

يکشنبه 6/3/1386 - 7:37
پسندیدم 0
UserName