وقتي احساس مي كني
توسط : حامد...
 

 

وقتي احساس مي كني قابل بخشش نيستي براي شرم و گناه هات به ياد داشته باش دوست من خدا ميتونه وقتي فكر مي كني همه چيز پنهانه و هيچكس نمي تونه درون رو ببينه به ياد داشته باش که خدا ميتونه

يکشنبه 6/3/1386 - 7:32
پسندیدم 0
UserName