امام صادق (ع )
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع )

هرگاه بنده برای نماز به پا خيزد و نمازش را سبک ادا کند، خداوند به

فرشتگان خود مي فرمايد: آيا به بنده من نمي نگريد که گويا برآوردن حاجتهايش

را به دست ديگری  غير از من مي بيند آيا نمي داند که برآوردن حوايج او به

دست من است .

اذا قام العبد فی  الصلاة فخفف صلاته قال الله تعالی لملائکته : اما ترون الي

عبدی کأنه يری ان قضاء حوائجه بيدغيري ، اما يعلم ان قضاء حوائجه بيدي

 ( محجة البيضاء، ج 1، ص .341 تهذيب ، ج 1، ص 204 )

يکشنبه 6/3/1386 - 7:5
پسندیدم 0
UserName