ذهن ناخودآگاه
توسط : حامد...
 

      ذهن ناخودآگاه شما با توجه به اين كه چگونه آن را برنامه ريزي كنيد مي تواند شما را به پيش ببرد و يا از پيشرفت باز دارد.

يکشنبه 6/3/1386 - 7:5
پسندیدم 0
UserName