امام صادق (ع )
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع )

زمانی  که بنده برای رفع حاجت خود نمازش را با عجله بخواند، خداوند

مي فرمايد: "آيا بنده من نمي داند که حاجت او را من برآورده مي کنم ".

ان العبد اذا عجل فقام لحاجته يقول الله تبارک و تعالي : "اما يعلم عبدی انی  انا

اقضی  الحوائج "

 ( وسائل الشيعه ، ج 3، ص 24 )

يکشنبه 6/3/1386 - 7:5
پسندیدم 0
UserName