حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

ان الشيطان اذا سمع النداء هرب

به درستی که شيطان وقتی صدای اذان را شنيد فرار مي کند.

( کنز العمال ، حديث 20951 )

يکشنبه 6/3/1386 - 7:3
پسندیدم 0
UserName