حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...

 

حضرت رسول (ص)

برای شخص اذان گو در فاصله اذان و اقامه ،ثوابش مانند ثواب شهيدی  است

که در راه خدا در خون خود مي غلطد.

للمؤذن فيما بين الاذان و الاقامة مثل اجرالشهيد المتشحطبدمه فی سبيل الله

 ( ثواب الاعمال ،ص 58 )

يکشنبه 6/3/1386 - 7:1
پسندیدم 0
UserName