هر روز يك حديث :
امام حسین(ع):

با بخیل رفاقت نکن زیرا او آنچه را که به آن بسیار نیازمند باشی به تو نخواهد داد

يکشنبه 6/3/1386 - 1:34
پسندیدم 0
UserName