خوش خلقی
توسط : setayeshgol

امام رضا (ع) می فرماید :

« شما هرگز نمی توانید مردم را به وسیله ثروت و مالی که در دست دارید به خود متوجه سازید ، بلکه آنان را با گشاده رویی و حسن برخورد به خود نزدیک کنید »

                               با تشکر یا علی مدد 59

يکشنبه 6/3/1386 - 1:33
پسندیدم 0
UserName