مثنوي ... (اگر خواهي)

بازم سلام و شب بخير و روز بخير و هر وقتتون بخير.

اگه مطلب قبلي منو خونده باشد من يه چند بيتي از مثنوي اي كه خودم گفتم رو واستون نوشتم و درخواست كردم نظر بديد كه خوب دم شماها گرم نظر داديد و ترغيب شدم كه بازم چند بيتي از اونو واستون بنويسم .بازم منتظر نظراتون هستم.

...

اگر خواهي كني گِل را گُلي تر              فقط ياد خدا كن ، ياد اكبر

اگر خواهي كه عاشق گردي انسان      مگير عشقت به جز او با غريبان

اگر خواهي پرستش يا عبادت              به جز درگاه حق مپسن عادت

اگر خواهي كه يابي رمز هستي          بجو آنرا زحق با مهرو مستي

اگر خواهي خدايت دست گيرد             بهل هر آنچه را كه پست گيرد

اگر خواهي كه ريزي اشكها را              بدان كو مي خرد اشك صفا را

...

يکشنبه 6/3/1386 - 0:49
پسندیدم 0
UserName