تولید مثل عجیب موشهای صحرایی !
توسط : fn_400
موشهاي صحرايي چنان سريع تكثير پيدا مي‌كنند، كه در عرض هجده ماه دو موش صحرايي قادرند يك ميليون فرزند داشته باشند .
شنبه 5/3/1386 - 19:12
پسندیدم 0
UserName