تو لیاقت آرامش را داری
توسط : fn_400

فراموش نکن دیگران را ببخشی !!!

 

 

یادت باشه دیگران را ببخشی،نه به این دلیل که لیاقت بخشش تو را دارند بلکه به این دلیل که تو لیاقت آن را داری که آرامش داشته باشی !

شنبه 5/3/1386 - 19:4
پسندیدم 0
UserName