من افتخار کنم يا تو؟!
توسط : EleRam
 

- استاد من افتخار مي کنم که شاگرد شما هستم، آخرين شاگردي که در قيد حيات است.

- نه، اشتباه مي کني. من بايد به تو افتخار کنم و مي کنم.

- چرا؟

- زماني که تو در کشورت، بوعلي سينا را داشتي، مردم من يک زندگي بدوي داشتند.

 

 

آنچه خوانديد گزيده اي است از صحبت هاي رد و بدل شده ميان آلبرت انيشتن و پروفسور حسابي

شنبه 5/3/1386 - 18:38
پسندیدم 0
UserName