عطسه خود را حبس نکنید!
توسط : fn_400

 وقتي كه به شدت عطسه مي‌كنيد، ممكن است يك دنده شما بشكند و اگر عطسه خود را حبس كنيد، ممكن است يك رگ خوني در سر و يا گردن شما پاره شود و باعث مرگ شما شود.

شنبه 5/3/1386 - 16:51
پسندیدم 0
UserName