منظور از عافیت باشه ....
توسط : fn_400
وقتي كه عطسه ميكنيد مردم به شما «عافيت باش» ميگويند، چرا كه وقتي عطسه مي‌كنيد قلب شما به اندازه يك ميليونيم ثانيه مي‌ايستد.
شنبه 5/3/1386 - 16:27
پسندیدم 0
UserName
x