ويرانه
توسط : بر ز خ

سلام

ويرانه، نه آن است كه جمشيد بنا كرد

ويرانه، نه آنست كه فرهاد فرو ريخت

ويرانه، دل ماست كه با هر نظر تو

صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ريخت

شنبه 5/3/1386 - 16:14
پسندیدم 0
UserName
x