عطر را لایه لایه بزن !
توسط : fn_400
 

عطر را لایه لایه بزن !

عطر را به صورت لایه ای استفاده کنید (منظور از لایه ای عطر ،یعنی مقدار کمی از عطرابتدا بزن و سپس به مدت پنج دقیقه صبر کن الکل آن بخار شود پس از این  مدت دوبار عطر را بر روی همان نقطه بپاشید.               

شنبه 5/3/1386 - 16:4
پسندیدم 0
UserName