ارامش روح
توسط :
اگر ميخواهي هميشه آرام باشي، دلگيريهايت را روي ماسه و شاديهاي خود را بر روي سنگ مرمر بنويس.
شنبه 5/3/1386 - 15:6
پسندیدم 0
UserName
x