بخشش کن تا بدست آوری...
توسط : نگارینا

  وقتي آنچه داريم مي بخشيم آنچه را نيازمنديم دريافت خواهيم کرد...

 

شنبه 5/3/1386 - 14:38
پسندیدم 0
UserName