اخلاق
توسط : etk_133

پیامبر خدا (ص) می فرمایند: سه چیز است که هر کس نداشته باشد نه از من است و نه از خدای عزوجل . عرض شد : ای رسول خدا ! آنها کدامند؟ فرمود:بردبادی که به وسیله ی آن رفتار جهالت آمیز نادان را دفع کند ، اخلاق خوش که با آن در میان مردم زندگی کند و پاکدامنی که او را از معاصی خدا باز دارد.

میزان الحکمه جلد 4 -حدیث 5007

شنبه 5/3/1386 - 14:31
پسندیدم 0
UserName
x