پيش فرض هاي
توسط : حامد...
 

 

پيش فرض هاي  نادرست ريشه شكست ها هستند . شهامت محك زدن پيش فرض هاي خود را داشته باشيد.

شنبه 5/3/1386 - 14:10
پسندیدم 0
UserName