به فرزندان خود
توسط : حامد...
 

به فرزندان خود بياموزيد كه در زندگي فرصت هاي بي شماري در اختيار دارند . البته هنگامي اين باور را مي پذيرند كه فرصتي در اختيار آنها گذاشته شود . 

شنبه 5/3/1386 - 14:9
پسندیدم 0
UserName